Ekonomi

 Hollanda merkezli konaklama devinden Tukan kuşu davası

Hayati ARIGAN

Hol­landalı firma, Tukan kuşu logo­sunu da kullanan Demsa şirke­tinin yıllardır tüketici nezdinde oluşturduğu imajı, tüketici hatı­rında kendisine transfer ettiğini ileri sürdü.

91 otel ve restoranı var

İstanbul Fikri Sınai Hak­lar Hukuk Mahkemesi’nde açı­lan davanın dosyasında; Hol­landa’nın en büyük konaklama zinciri Van Der Valk grubunun sahibi olan Stichting Vander Valk Merken şirketi, Van Der Valk ve Valk türevi markalar al­tında faaliyet gösteren Hollan­da, Almanya, Belçika, İspanya ve Karayipler’de 91 otel ve restoran sahibi olduğunu belirtti.

Kahve markası için başvurdu

Hollandalı şirket; dünyaca ta­nınmış markası olan Valk mar­kasını kullanmaması için Dem­sa şirketini 2020’de noterle ih­tar edildiğini ancak pandemi sürecinde dava açma hazırlık­larını ertelediğini dava dilekçe­sinde anlattı. Demsa şirketinin ise 2021’de “vanderbucks cof­fee” ibareli marka başvurusun­da bulunduğunu ileri sürdü. Van Der Valk otellerinin kitap, ro­man, film ve müziklerde ‘hotel’ ile bahsedildiğini belirten Hol­landalı firma, dava dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

-Demsa’nın kullandığı ‘Valk’ markaları, gerek gerçek hak sa­hibi gerekse üzerinde telif hakkı sahibi olduğu Van Der Valk mar­kalarının kopyasından ibarettir.

-Hollandalı şirket temel faa­liyet alanı olan konaklama hiz­metleri üzerinde kötü niyetli ola­rak Demsa’nın Valk markasını kullanarak markalarıyla irtibat yaratmak ve haksız menfaat elde etmek amacıyla tescil etmiştir.

-Logo ve marka kullanımının dışında dış giydirmelerden tabe­lalara, personel giyiminden am­balajlara ve iç dekorasyona Van Der Valk otelleri ile yüksek ben­zerlik yaratmıştır. Bu benzerlik vasıtasıyla uzun yıllardır tüketi­ci nezdinde Hollandalı firmanın oluşturduğu imaj ile Demsa fir­ması bağlantı kurarak, tüketici hatırında yarattığı imajı kendisi­ne transfer etmektedir.

-hotels.com, trivago ve boo­king gibi konaklama rezervasyon şirketlerinde Demsa firmasına ait otelin Hollandalı şirkete ait oteller zincirinin bir parçası ol­duğuna dair yanılan tüketiciler tarafından yazılmış olumsuz yo­rumlar bulunmaktadır.

İhtiyati tedbir istedi

Hollandalı firma mahkeme­den, Valk markalarının 3. kişi­lere devrinin önlenmesi, logo ve işaretinin tüm kullanımları­nın durdurulması, afiş, yapıştır­ma, giydirme, çalışanların önlük ve formalarında, merkez şube ve franchise açılan iş yerlerinde kul­lanımlarının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi­ni, bahsi geçen eşyalara el konul­masını, vandervalkistanbul.com alan adı ve site içeriğinin kullanı­mının durdurulmasını istedi.

Maddi ve manevi tazminat

Hollandalı firma, tanınmış Van Der Valk ve türevi markala­rın benzeri olan ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyet­li tescil edilmiş Valk markaları­nı hükümsüzlüğünü ve sicilden terkine, haksız rekabet tespiti­ni, telif hakkına tecavüz fiilinin tespitine de karar verilmesini is­teyerek, Demsa Holding’den 10 bin TL maddi, 10 bin TL manevi tazminat istedi. Uzmanlar, bu tür davalarda amacın tazminat mik­tarı olmadığı, marka korunması­nın hedeflendiğini belirtiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu