Haber

DSÖ Bölge Direktörü, sağlık sorunları ve sorunları görüşmek üzere İran İslam Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.

Dr. Hanan Balkhy, 12-15 Nisan tarihlerinde DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü olarak İran İslam Cumhuriyeti’ne yaptığı ilk resmi ziyareti tamamladı. DSÖ’nün sahadaki çalışmalarını ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için işbirliklerinin ve stratejik girişimlerin nasıl güçlendirileceğini tartışmak üzere yetkililer ve ortaklarla bir araya geldi.

Bölge Direktörünün ziyareti tarihi İsfahan kentinde başladı; burada İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti ve aynı zamanda İsfahan Tıp Bilimleri Akademisi’nin de başkanı olan Rektör Dr. Shahin Shirani ile görüştü. Ayrıca üniversitenin öğretim üyeleri ve diğer Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı yetkilileriyle de görüştü. Dr Balkhy şunları söyledi: “Kaliteli bir entegre tıp eğitiminin ülkedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde, daha yüksek yaşam beklentisine, daha düşük ölüm oranlarına ve daha geniş aşılama kapsamına yol açmada nasıl bir rol oynadığını görmek etkileyici.”

800’den fazla araştırma merkeziyle İran İslam Cumhuriyeti, araştırma kapasitesini genişletmek için büyük çaba sarf ediyor. Dr Balkhy, ülkedeki 16 DSÖ işbirliği merkezinden biri olan İsfahan Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitü, kardiyovasküler hastalıklar alanında araştırma, eğitim ve hasta rehabilitasyonuna odaklanmaktadır. Ülkenin kanıt oluşturmaya yaptığı yatırım, sağlık iş gücü için bir bilgi tabanı oluşturuyor ve sağlık sisteminin dayanıklılığını güçlendiriyor.

Dr Balkhy daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü Bay Stefan Priesner ve diğer BM kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Odak noktası, sağlığın iyileştirilmesinde çok sektörlü işbirliğinin kritik rolü ve koruyucu sağlık tedbirlerinin uzun vadeli sosyoekonomik faydalarıydı. İran İslam Cumhuriyeti’nin 5 milyondan fazla mülteci ve göçmen de dahil olmak üzere ülke halkı için yaptığı kritik çalışmalara yönelik savunuculuğun nasıl geliştirilebileceğini değerlendirdiler. Ayrıca, BM kurumları arasında işbirlikçi çalışmalara öncelik verilmesi gereken alanlar da tartışıldı.

Dr Balkhy ile Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı ve yardımcıları arasında yapılan toplantıda Sayın Dr. Behram Eynollahi, nüfusun %96’sından fazlasının sağlık sigortasına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca ülkenin temel sağlık hizmetleri ağını ve aile sağlığı programını güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi; önleme ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin güçlendirilmesi; ve temel ilaçların %92’sinden fazlasını yerel olarak üretmektedir. Dr. Balkhy, bu tür dikkate değer başarıların üzerine inşa etmek amacıyla, DSÖ’nün İran sağlık sistemine, özellikle de evrensel sağlık güvencesini geliştirmek amacıyla birinci basamak sağlık hizmetlerine verdiği desteği yineledi.

İran cumhurbaşkanının eşi Ekselansları Dr Jamileh Alamolhoda ile yapılan görüşmede, fiziksel sağlığın yanı sıra halk sağlığının önemli yönleri olarak zihinsel ve psikolojik sağlık da tartışıldı. DSÖ, halkının bütünsel sağlığı ve refahı için Üye Devletlerle birlikte çalışmaya devam edecektir.

Dışişleri Bakanı Sayın Hossein Amir-Abdollahian, hastalık yükünü azaltmak ve daha güvenli toplumlar yaratmak amacıyla sağlık ve diplomasi ile ilgili konuları görüşmek üzere Dr. Balkhy ile bir araya geldi. Tartışılan konular arasında yaptırımların halk sağlığı üzerindeki etkisi; Mülteci akınının da katkıda bulunduğu bir zorluk olan bulaşıcı hastalıkların sınır ötesi bulaşması; ve İran İslam Cumhuriyeti’nin uygun çözümler bulmak ve uygulamak için DSÖ ile işbirliklerini güçlendirmeye istekli olduğu yıllık kitlesel toplantılar sırasında sağlık önlemlerinin uygulanması.

Dr Balkhy, “Ülkenin sağlık sistemine sürekli teknik desteğimizin yanı sıra, tıbbi malzemelere adil erişim, sağlık iş gücünün güçlendirilmesi ve madde kullanımıyla mücadele gibi bölgesel öncelikler için işbirliklerini genişletmeye hazırız” dedi.

Bölge Direktörü, İran İslam Cumhuriyeti ile komşu ülkeler arasındaki alt bölgesel işbirliği de dahil olmak üzere, DSÖ’nün çok ülkeli ortaklıklara desteğini ifade etti. “DSÖ, İran İslam Cumhuriyeti’nin birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği, tıbbi malzemelerin yerel üretimi, sağlık sigortası ve koruyucu sağlık girişimleri alanındaki değerli deneyimlerini Doğu Akdeniz Bölgesi ve ötesindeki diğer ülkelerle paylaşmak istiyor” dedi.

Dr. Balkhy’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaret, özellikle Bölgenin çok sayıda acil durum ve çatışmayla karşı karşıya olduğu bu zorlu zamanlarda, karmaşık sağlık sorunlarını ele alma ve toplumların refahı için ülkeler arasında köprüler kurma konusundaki karşılıklı kararlılığın altını çiziyor. (Kaynak : Dünya Sağlık Örgütü)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu