İş

SGK çalışanları sorunlarını çözümleriyle dile getiriyor

Ferhat Yıldırım

İSTANBUL (İGFA) – Sosyal Güvenlik Tazminatı verilerek ek ödeme oranlarının uygun bir şekilde artırılması gerektiğini vurgulayan Uyar, sosyal güvenlik kurumunun daha verimli çalışması için gerekli olduğunu belirtti.

EYT, 3600 ek gösterge, yapılanma ve hizmet konsolidasyon çalışmaları ile kesintisiz devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Uyar, “Norm ve standart birliğinin sağlanması için SSK , Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tek çatı altında. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tahsili ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, birçok alanda bu standarda ulaşmış olmasına rağmen maalesef işçinin özlük haklarında bir iyileşme sağlanamamış ve 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılmıştır. eşit işe eşit parola, yılda iki kez ödenen ikramiye, havuz parası, performans bedeli, fazla mesai ücreti, ek ödeme, avukatlık ücreti. Büyükşehir ek ödeme vb. birçok başlıkta ödenen bedeller ortadan kalktı. Nüfusumuzun tamamına hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş yükü ağır olup, 27.239’u memur, 5.913’ü personel olmak üzere toplam 33.152 çalışanı ile il ve merkez teşkilatı olarak iş ve süreçlerini sürdürmektedir. SGK tarafından yürütülen iş ve süreçlerin yükü bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. İş yükü ve ağır çalışma koşullarının yanı sıra büyük ödemelerin imzalanması ile iş riski de oldukça yüksektir. Sürekli değişen mevzuat, yapılanma ve yönetmelikler, aslında ağır olan sürecin hacminin daha da artmasına neden olmakta ve yetişmiş insan gücüne her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin 3600 ek gösterge yönetmeliği ve EYT yönetmeliği bunlara örnektir. EYT kapsamında sigortalılarımıza ilk aşamada aylık yaklaşık 2.250.000 TL ödeme yapılacağı, ilerleyen aşamalarda ise bu sayının kademeli olarak 5 milyonu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevcut iş yükü ile yıllarca devam edecek olan EYT sürecinin işçi üzerinde yaratacağı gerilim, görev/emeklilik maaşı arasındaki asgari fark nedeniyle, esasen yetersiz olan birçok çalışanın zorunlu olarak işe alınması gerekecektir. emekli, nakil tayini vb. nedenlerle Kurumdan ayrılabileceği açıktır. Bu açıdan işçinin mevcut görev aylıklarını etkileyecek bazı düzenlemelerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Maaş makasının SGK çalışanları arasında önemli bir kafa karışıklığına neden olması, astın daha fazla maaş alması ve astın emeğinin karşılığını alamaması sorununun ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Uyar. Süreç hacmi az olan kurumlara geçiş yolları aranmaya başlanmıştır. Diğer kurumlara baktığımızda birçok kurumun kendi çalışanları için önlem aldığı görülecektir. SGK çalışanlarının sorumlulukları ve kullanmış oldukları yetkiler dikkate alındığında, özlük haklarının risk ve sorumluluğu daha az olan kamu çalışanlarına göre daha düşük olması hakkaniyet ilkesine uygun değildir. Ayrıca rastgele bir görevde bulunmamalarına rağmen birçok unvan grubuna makam/görev tazminatı ödenirken, yöneticilere yönetici oldukları ve görevde bulundukları halde ücret ödenmemektedir.

Çalışan memnuniyetinin sağlanmasının kaliteli ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için esas olduğu gerçeğinden hareketle, birçok kurum örneğinde olduğu gibi yapılacak hukuk çalışmalarında aşağıdaki taleplere yer verilmesi halinde çalışanların moral ve motivasyonu olumlu yönde etkilenecektir. artırılarak iş verimi büyük ölçüde artırılacak ve mali kayıpların önüne geçilecektir. . Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, bilgi birikimi, tecrübesi, kurumsal hafızası ve katma değeri ile kurum amaçları doğrultusunda çok değerli bir misyon üstlenen çalışanlarımızın aşağıdaki taleplerinin ve Kurumun vizyonuna yön veren.

İSTEKLER :

1. Özel Hizmet Tazminat Oranlarının 100 Puan Arttırılması, Ek Ödeme Oranlarının %50 artırılması ve ikramiye verilmesi karşılığında Sosyal Güvenlik Hizmetleri Tazminatı.

2-Şirket İçi Sosyal Güvenlik Uzman Ekiplerine Geçişlerinin Sağlanması, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Merkez Müdürü ve Yardımcısı Unvanına Sahip Tüm Ekiplere Pozisyon/Görev Tazminatı ve Ücret/Ücret Göstergesi Verilmesi.

3-Mesleki Planlama için Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Sosyal Sigortalar Ekspertiz ve Yardımcı Ekibi tahsis edilmesi

ibradihaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu