Yaşam

Dünya Çapında Zamana Meydan Okuyan ve Binlerce Yıllık İnsanlık Tarihini Ortaya Çıkaran Mağara Sanatları

Mağara fotoğrafları, tarih öncesi dönemde mağaralarda yaşayan insanların zamanına ve yaşamına dair en eski kanıtlardan biridir. Bu deliller bize Antik Çağlar hakkında değerli bilgiler sunmaktadır.

Binlerce yıllık geçmişe sahip mağara fotoğraflarını gelin birlikte inceleyelim.

1. Serra da Capivara Ulusal Parkı, Brezilya

Serra da Capivara milli parkında Taş Devri’nden yaklaşık 50.000 yıl öncesine kadar olan dönemlere ait mağara fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflar o dönemlerde yaşayan insanların avlanma, savaş, ritüeller ve hayvancılık gibi yaşam tarzlarını yansıtıyor.

Bazı fotoğraflarda devasa büyüklükteki hayvanlar tasvir edilmiştir. Bu fotoğraflar, o dönemde yaşamış hayvanların görünüşlerini ve özelliklerini ayrıntılı olarak yansıtmaktadır. Çağın mağara fotoğraflarında kullanılan pigmentler, yerel bitkilerden elde edilen doğal boyalar ve minerallerdir. Fotoğraflarda daha çok kırmızı, turuncu, sarı ve siyah tonlar kullanılmıştır.

2. Las Gaal, Somali

Mağara fotoğrafları yaklaşık 5.000 ila 10.000 yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu fotoğraflar, o dönemde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, avcılık, toplayıcılık, hayvancılık ve ritüelleri yansıtmaktadır. Fotoğrafların çoğu insan figürlerine odaklanmıştır.

3. Coliboaia Mağarası, Romanya

Mağarada yapılan araştırmalar sonucunda mağarada yaklaşık 36.000 yıl önce yaşamış Cro-Magnon halkının yaptığı fotoğraflar bulundu. Mağara içindeki fotoğraflar hayvan figürleri, insan ve soyut semboller gibi çeşitli yönleri içermektedir. Fotoğraflar çoğunlukla siyah ve kırmızı renkler kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca fotoğrafların çoğu mağaranın güneş almayan derin kısımlarındadır.

Bu mağaradaki fotoğraflar, o dönem insanlarının hayvanları nasıl avladıklarını, nasıl beslendiklerini ve nasıl yaşadıklarını anlamak için değerli bir kaynaktır. Ayrıca fotoğrafların sanatsal açıdan oldukça başarılı olduğunu ve o dönem insanlarının sanatsal yeteneklerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

4. Acacus Dağları, Sahra Çölü

Acacus Dağları’ndaki mağara fotoğrafları, yaklaşık 12.000 yıldan daha eski dönemlere ait olup, avcılık, savaş, dans, müzik, hayvancılık ve tarım üzerine bahisleri yansıtmaktadır. Fotoğraflar yüksek dağlardan çöl ovasına kadar geniş bir yelpazede.

Mağara fotoğraflarında hayvanlar, insanlar, bitkiler ve soyut semboller gibi çeşitli bahisler işlenir. Bazı fotoğraflarda devasa büyüklükteki hayvanlar tasvir edilmiştir. Bu fotoğraflar, o dönemde yaşayan hayvanların görünüşlerini ve özelliklerini ayrıntılı olarak yansıtıyor.

5. Diepkloof Kaya Sığınağı, Güney Afrika

Mağaranın yaklaşık 60.000 ila 80.000 yıl önce Khoisan toplulukları tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Mağarada bulunan fotoğraf ve kabartmalar, insanların 70.000 yıl önce soyut düşünme ve sanat yapma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.

Mağaradaki kabartmaların ortasında insan, hayvan ve bitki figürleri yer alırken, fotoğraflarda hayvan figürleri, el baskıları ve geometrik formlar yer almaktadır.

6. Chauvet Mağarası, Fransa

Chauvet Mağarası, yaklaşık 36.000 yıl önce yapılmış binlerce mağara resmiyle ünlüdür. Mağara fotoğrafları; Hayvanlar, insanlar, soyut semboller ve karmaşık sahneler gibi çeşitli konuları içerir.

Tablolarda o dönemde yaşayan hayvanların ayrıntılı tasvirleri yer alıyor ve bu hayvanlar arasında mamutlar, boz ayılar, gergedanlar ve vahşi atlar da bulunuyor. İnsan figürleri de sıklıkla fotoğraflarda görülür ve birden fazla av sahnesi veya ritüeli ile ilişkilendirilir. Chauvet Mağarası’ndaki mağara fotoğrafları, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

7. Lascaux Mağarası, Fransa

Lasccaux Mağarası 1940 yılında keşfedildi ve Paleolitik döneme ait fotoğraflarla dolu. Yaklaşık 250 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan mağarada yaklaşık 2000 adet fotoğraf bulunmaktadır.

Resimler av sahneleri, hayvanlar ve semboller gibi çeşitli konuları içermektedir. Mağaranın en ünlü fotoğraflarının ortasında Boğa Salonu’ndaki büyük boğa resmi ve Deve Salonu’ndaki hayvan fotoğrafları yer alır. Mağara fotoğrafları o dönem toplumlarının yaşam tarzları, kültürleri ve dünya görüşleri hakkında değerli bilgiler vermektedir.

8. Kakadu Kaya Çizimleri, Avustralya

Kakadu Kaya Çizimleri, Aborjinlerin bir dizi mağara ve kaya çıkıntılarından yaptığı fotoğraflardır. En az 40.000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir.

Bu çizimler; avlanma, avlanma, toplanma ve ritüeller. Fotoğraflarda av hayvanları, insanlar, balıklar, yılanlar, kuşlar ve semboller gibi çeşitli bahisler tasvir edilmiştir. Fotoğraflarda kullanılan tekniklerin başında çizgi, nokta, kalınlık, tonlama gibi farklı yollar gelmektedir. Bazı çizimler petroglif olarak bilinen taş oyma tekniği kullanılarak yapılmıştır.

9. Cueva de las Manos, Arjantin

Türkçe’de ‘El Mağarası’ olarak da bilinen mağaranın en değerli özelliği, 13.000 ila 9.000 yıl önce çekilmiş mağara fotoğrafları.

Mağara fotoğrafları Kızılderili kültürünün birçok sembolünü içerir. Bu sembollerin ortasında hayvanlar, el izleri, çizgiler ve geometrik desenler yer almaktadır. El izleri mağaranın en ünlü sembollerinden biridir. Eller mağara duvarlarına göre boyanmış ve çeşitli renklerle süslenmiştir.

10. Timpuseng Mağarası, Endonezya

Mağaranın içinde yaklaşık 40.000 yıl önce insanlar tarafından yapılmış çok sayıda fotoğraf ve kabartma bulunmaktadır.

Mağarada bulunan fotoğraflar, hayvan figürleri, insan ve soyut semboller gibi çeşitli konuları içermektedir. Fotoğrafların çoğu üç boyutlu kabartma şeklinde yapılmıştır. Bu rölyeflerin bir kısmı o dönemde kullanılan renklere boyanmış ve yapılmıştır.

11. Bhimbetka Mağaraları, Hindistan

Bhimbetka’da Taş Devri’nden yaklaşık 30.000 yıl öncesine kadar uzanan mağara fotoğrafları var. Fotoğraflar; Avlanma, savaş, dans, müzik ve hayvancılık gibi günlük hayatın farklı yönlerini yansıtır. Ayrıca mitolojik ve dini konulara da yer verilmiştir.

Mağara fotoğraflarında kullanılan renkler bitki özleri ve minerallerden elde edilen doğal pigmentlerdir. Fotoğraflarda çoğunlukla siyah, beyaz, kırmızı, sarı ve turuncu tonları kullanılır. Bhimbetka Mağaralarındaki bazı fotoğrafların boyu sadece birkaç santimetre iken, bazılarının boyu 10 metreyi bulabilmektedir. Duvarlarda ve tavanlarda birden fazla mağara fotoğrafı bulunmaktadır.

12. Blombos Mağarası, Güney Afrika

Mağara, dünyanın en eski sanat eserlerinden bazılarının yanı sıra yaklaşık 70.000 yıl öncesine ait taş aletler, deniz kabukları, kemikler ve diğer arkeolojik kalıntıları içeren değerli bir arkeolojik sit alanıdır.

Mağaranın en ünlü buluntularından biri de taşların üzerine çizilmiş kırmızı bir çizgidir. İnsanlık tarihinin bilinen en eski sanat eserlerinden biridir ve Homo sapiens’in soyu üzerindeki etkisi hakkında değerli bilgiler sağlar. Ayrıca mağarada bulunan diğer eserlerin ortasında taşlara çizilmiş zikzak çizgiler, geometrik şekiller ve işaretler bulunmaktadır.

13. Magura Mağarası, Bulgaristan

Mağara yaklaşık 2,5 milyon yıl önce oluşmuştur. İçerideki galeriler şaşırtıcı derecede büyük ve karmaşık. Mağaranın en değerli özelliği, Neolitik Dönem’de mağara duvarlarına yapılan fotoğraflardır. Fotoğraflar hayvanlar, insanlar, geometrik desenler ve semboller içerir.

Mağaradaki en ünlü fotoğraf, ‘Reitarska’ adlı bir bizon resmidir. Bu fotoğraf 4 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde olup, onu mağaradaki en büyük fotoğraflardan biri yapmaktadır. Ayrıca mağarada bulunan diğer fotoğraflar arasında bizon, geyik, at, kurt ve diğer hayvanlar yer alıyor.

14. Nawarla Gabarnmang, Avustralya

Nawarla Gabarnmang, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir ve 50.000 yıl öncesine kadar insan yerleşimine dair kanıtlar içerir.

Mağara sıradan bir mağara gibi görünse de duvarlarındaki binlerce yıllık fotoğraf ve tabelalar arkeologlar tarafından büyük değer taşıyor. Mağarada bulunan fotoğraf, çizim ve semboller, o dönem insanlarının niyetleri, inançları ve yaşam tarzları hakkında değerli ipuçları vermektedir.

15. Altamira Mağarası, İspanya

Altamira Mağarası, 19. yüzyılın sonlarında keşfedilen ve yaklaşık 18.000 yıl önce yapıldığı sanılan mağara fotoğraflarıyla ünlü.

Mağara fotoğrafları; Hayvanlar, insanlar, soyut semboller ve karmaşık sahneler gibi çeşitli konuları içerir. Fotoğraflarda o dönemde yaşayan hayvanların ayrıntılı tasvirleri yer alıyor ve bu hayvanlar arasında boz ayı, bizon, geyik ve at da bulunuyor. İnsan figürleri de fotoğraflarda sıklıkla görülür ve birçok av sahnesi veya ritüeli ile ilişkilendirilir. Altamira Mağarası’ndaki mağara fotoğrafları, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

16. Sulawesi Adası, Endonezya

Sulawesi Adası’ndaki mağaralarda tarihi ve kültürel öneme sahip çok sayıda fotoğraf bulunmaktadır. Bu mağaraların en ünlüsü Maros ve Pangkep bölgelerinde bulunmaktadır.

Maros bölgesinde yer alan Leang-Leang Mağarası, yaklaşık 40.000 yıl öncesine tarihlenen, dünyanın en eski mağara fotoğraflarından biridir. Mağara fotoğrafları av sahneleri, hayvan figürleri, insan figürleri ve semboller gibi çeşitli yönleri içerir.

Pangkep bölgesindeki Takkeceng Mağarası, bu adadaki nadide mağara fotoğraflarının tam ortasında yer alıyor. Mağara, av sahneleri, hayvan figürleri ve semboller gibi çeşitli kazıkları içeren yaklaşık 5.000 yıllık fotoğraflarla dolu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu